Artikler til

Inspiration

Kurser og træning

Uddannelse i Active Agile Leadership

Beskrivelse af uddannelsen

Uddannelsen i Active Agile Leadership har fokus på at lære dig, hvordan du kan agere som leder i en verden præget af stigende usikkerhed og kompleksitet. Hvordan du kan agere i en organisation, der stræber efter at være agil i ordets egentlige betydning; nemlig at være i stand til konstant at tilpasse sig et omskifteligt marked.

Kurset tager udgangspunkt i The Leadership Challenge af Kouzes og Posners og deres mere end 35-årige forskning i ledelse. Du vil lære om de fem essentielle praktikker og 10 forpligtelser og få en række praktiske værktøjer til at udvikle dig som leder. Samt i The Art of Action af Stephen Bungay, som blandt andet beskriver, hvordan du kan skabe sammenhæng fra det strategiske til det operationelle niveau i din organisation.

Uddannelsen er bygget op med et indledende interview med underviseren og otte moduler fordelt på fem dage. Vi holder kursusdagene med 14 dages mellemrum, og som kursist skal du forvente at bruge tid på gruppearbejde i mellem kursusdagene. Uddannelsen slutter med en online test.

Derudover er der en option på løbende coaching under uddannelsen.

Modulerne omfatter:

Modul 1 Om Agile værdier og principper

 • Hvad er det agile, og hvorfor skal vi arbejde agilt?
 • Kompleksitet, VUCA, Cynefin.
 • Traditionelle organisationer vs. agile organisationer.

Modul 2 Om lederrollen

 • Fem praktikker - 10 forpligtelser
 • Selvledelse.
 • Forandringsledelse.
 • Coachende ledelse.
 • Uddelegering af beslutningskompetence.
 • Opbygning af et miljø/system, der leverer resultater.

Modul 3 Om højtydende teams

 • Hvad karakteriserer et højtydende team?
 • Betydningen af psykologisk tryghed.
 • Teamdynamik og hvordan du som leder kan understøtte et teams udvikling mod at blive højtydende.

Modul 4 Om facilitering

 • Grundlæggende facilitering.
 • Hvad er og hvad gør en facilitator?
 • Hvordan du faciliterer en gruppe af stærke personligheder til at udforske relevante muligheder og træffe beslutninger, som de holder hinanden ansvarlige for.

Modul 5 Om flow og systemtænkning

 • Resurse vs. flow optimering, og hvordan du forbedrer flow og løser flaskehalse.
 • Lean & Agile principper.
 • A3-problemløsning.

Modul 6 Om effektiv træning

 • Hvordan du laver effektiv træning med principperne fra Training from the Back of the Room.

Modul 7 Om beslutningstagning under usikkerhed

 • Hvordan du holder beslutningstempoet under høj usikkerhed.
 • Hvordan du undgår de to fælder: At søge perfekt information eller stole på dine mavefornemmelser.
 • Din hjernes evne til at træffe beslutninger.
 • Dine bias, fordomme og tendens til selvovervurdering.
 • Teknikker til at forbedre beslutningstagning i forskellige scenarier og finde skjulte muligheder.

Modul 8 Om effektiv kommunikation

 • Nøgler til effektiv kommunikation.
 • Feedback loops.
 • Give og modtage feedback.

Coaching under og efter uddannelsen (option)

 • Som en del af uddannelsen tilbyder vi individuel coaching under og efter uddannelsen.

Udbytte af uddannelsen

Du får en række praktiske og direkte anvendelige værktøjer, der kan hjælpe dig i rollen som leder i en agil organisation. Efter uddannelsen vil du have styrket din evne til at:

 • Lede gennem andre - dine medarbejdere har mere viden på deres felt, end du har. I miljøer præget af usikkerhed og kompleksitet er din evne til at distribuere beslutningskompetence og bygge effektive feedback loops essentiel.
 • Håndtere tid som den dyreste valuta - hurtige beslutningscyklusser er afgørende for at være på forkant med verden.
 • Lede i flere scenarier - at lede forandringer, at opbygge et system, der leverer resultater, lede som coach og facilitator og at gå foran med et godt eksempel gennem selvledelse.
 • Skabe et psykologisk trygt miljø - at skabe et miljø hvor alle føler sig set og hørt og får mulighed for at byde ind med deres fulde kompetencer og personlighed.

Efter deltagelsen får du et certifikat i Active Agile Leadership.

Test

Du afslutter uddannelsen med en test, der skal validere din forståelse af uddannelsens indhold. Testen er online, og består af 27 spørgsmål. Du har 60 minutter til at besvare spørgsmålene, og består hvis du har 70 % rigtige svar. Du har tre forsøg.

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig til Ledere, Product Owners, Product Managers, Scrum Masters og Agile Coaches, der ønsker at styrke deres evne til at agere som ledere i en agil organisation.

Forberedelse

Ca. to uger inden uddannelsen modtager du en velkomstmail med en invitation til et interview og instruktioner om, hvordan du bedst forbereder dig til uddannelsen. Du skal forvente at bruge tid på forberedelse og gruppearbejde mellem uddannelsesdagene.

Undervisningsform

Uddannelsen er baseret på principperne fra Training from the Back of the Room. Du kan derfor forvente at blive engageret i øvelser, refleksioner og dialog hele vejen igennem uddannelsen.

Underviser

Thomas Elkjær er Agil Coach og Træner i tryZone. Thomas har mere end 25 års erfaring som leder, projektleder, Scrum Master, Product Owner og Agil Coach. Han coacher og træner ledere og teams i agile metoder og rammeværk og i hvordan de gennem bedre samarbejde og gode relationer kan øge deres produktivitet og kvalitet. Du kan læse mere om Thomas her.

Sprog

Dansk eller engelsk.

Tid og sted

Vi holder uddannelsen internt i din organisation både fysisk og virtuelt. Alle uddannelsesdage er fra kl. 09.00 - 16.00.

Pris

Kontakt Thomas Elkjær +45 22171672 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og få et tilbud.

Tags:
tryzone-hvid-3.png