Artikler til

Inspiration

Kurser og træning

Workshop om vejen til Psykologisk Tryghed

Workshop beskrivelse

Det er de bløde værdier, der gør forskellen.

Vi ved, at gode relationer og godt samarbejde er kernen til at skabe gode resultater. Vi ved, at organisationer, hvor alle kan tale frit uden frygt for at blive udskammet, skaber bedre resultater. Organisationer med høj grad af psykologisk tryghed klarer sig bedre end organisationer med lav grad af psykologisk tryghed på alle parametre fra fastholdelse af medarbejdere til bundlinje.

På workshoppen lærer du, hvad der skal til for at skabe psykologisk tryghed for dig selv, i dit team og i din organisation. Du lærer, hvad det er for forhold, der skaber psykologisk trygge miljøer, og hvordan du kan medvirke til at forbedre forholdene.

Workshop udbytte

Du får en række praktiske og direkte anvendelige værktøjer, der kan hjælpe dig med at opbygge og vedligeholde frugtbare samarbejdsrelationer. Efter workshoppen vil du have styrket din evne til at:

  • opbygge og vedligeholde et samarbejde i en atmosfære af tillid.
  • håndtere dine og andres forsvar, så I forbliver konstruktive, når tingene spidser til.
  • tilgodese dine egne og andres interesser.

Kort sagt lærer du, hvordan du skaber et psykologisk trygt miljø, hvor alle føler sig set og hørt og får mulighed for at byde ind med deres fulde kompetencer og personlighed.

Indhold

Workshoppen er baseret på The Human Element®, Radical Collaboration® og Amy Edmondsons forskning i psykologisk tryghed. Den bygger på tre principper om sandhed, valg og bevidsthed og indeholder følgende temaer:

  • Sandhed og åbenhed - om kunsten at udtrykke din intention klart og at lytte til andres intentioner.
  • Valg - om din evne til at tage ansvar for dine egne valg.
  • Adfærd - om dine og andres præferencer i relationer og samarbejde, og om hvordan vores forskellige præferencer påvirker dit og dine partneres samarbejde.
  • Forsvar - om hvad der får dig til at gå i forsvar, og hvordan du kan håndtere det.
  • Interessebaseret problemløsning - om hvordan du løser problemer, hvor du sammen med dine partnere får tilgodeset flest mulige interesser.

Deltagerprofil

Workshoppen henvender sig til alle.

Deltagerforudsætninger

Du behøver ikke nogen forudsætninger for at deltage.

Deltagerforberedelse

Ca. en uge inden workshoppen modtager du en velkomstmail med instruktioner om, hvordan du bedst forbereder dig. Du skal forvente at skulle bruge to - tre timer på forberedelse inden workshoppen.

Undervisningsform

Workshoppen er baseret på principperne fra Training from the Back of the Room. Du kan derfor forvente at blive engageret i øvelser, refleksioner og dialog hele vejen igennem workshoppen.

Underviser

Thomas Elkjær er Agil Coach i tryZone. Thomas har mere end 25 års erfaring som leder, projektleder, Scrum Master og Agil Coach. Han coacher og træner ledere og teams i agile metoder og rammeværk og i hvordan de gennem bedre samarbejde kan øge deres produktivitet og kvalitet. Du kan læse mere om Thomas her.

Sprog

Dansk eller engelsk

Tid og sted

Vi holder workshoppen internt i din organisation både fysisk og virtuelt. Begge workshopdage er fra kl. 09.00 - 16.30.

Pris

Kontakt Thomas Elkjær +45 22171672 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og få et tilbud.

tryzone-hvid-3.png