Artikler til

Inspiration

Kurser og træning

Scrum Master uddannelse

Beskrivelse af uddannelsen
TryZones Scrum Master uddannelse har fokus på at lære dig, hvordan du kan agere som Scrum Master og forbedre dine evner til at håndtere usikkerhed og kompleksitet. Hvordan du kan agere i en organisation, der stræber efter at være agil. Hvordan du kan hjælpe dit team til at blive højtydende i en omskiftelig verden.

Kurset tager udgangspunkt i de grundlæggende discipliner, som en Scrum Master skal mestre, coaching, facilitering og træning. Du vil lære om hvordan du medvirker til at skabe varige forandringer via forståelsen af team dynamik og teamudvikling, og om hvordan du skaber den psykologiske tryghed, der er grundlæggende nødvendig for at skabe et effektivt og højtydende team.  

Uddannelsen er bygget op med et indledende interview med underviseren og seks moduler fordelt på seks undervisningsdage. Vi holder kursusdagene med en – to ugers mellemrum. Som kursist skal du forvente at bruge tre - fem timer på forberedelse og gruppearbejde imellem kursusdagene.

Uddannelsen slutter med en eksamen.

For at sikre at netop dine udfordringer bliver mødt, forstået og givet særlig opmærksomhed, tilbyder vi en times coaching under uddannelsen og en option på yderligere coaching.

Modulerne omfatter:

Modul 1 Agil historie og praktik
Målet med modul 1

At forstå, hvorfor og hvornår vi bør arbejde agilt samt at kende de mest anvendte agile rammeværker, metoder og praktikker.

De agile principper og værdier

 - Cynefin
 - Scrum, Kanban, XP
 - Agil skalering
 - Product Management

Modul 2 Scrum Masterens rolle
Målet med modul 2
At forstå en Scrum Masters ansvar, hvordan agil organisation ser ud, og hvordan vi laver forandringer i en agil kontekst.

 - Scrum Masteren som team coach
 - Scrum Masteren i organisationen
 - Agil organisation
 - Forandring i det agile

Modul 3 Teamdynamik og -udvikling
Målet med modul 3
At forstå, hvordan vi bedst understøtter agile teams i deres udvikling mod at blive højtydende og at kunne anvende værktøjer, der understøtter et teams udvikling.

 - Hvad karakteriserer et højtydende team?
 - Psykologisk tryghed
 - The Human Element ®, FIRO B og Tuckman

Modul 4 Facilitering
Målet med modul 4
At forstå hvad facilitering er, hvad der skal til for at facilitere gode events og workshop samt at prøve og modtage feedback på at facilitere et møde med de lærte teknikker.

 - Hvad er facilitering?
 - Hvad gør en facilitator?
 - Faciliteringsteknikker
 - Personprofiler

Modul 5 Coaching, træning og mentoring
Målet med modul 5
At forstå hvad coaching er og at have lært og prøvet en coaching teknik. At forstå, hvordan hjernen bedst optager læring, og at kunne anvende værktøjer, der understøtter denne læring. At forstå hvad en mentor er, og hvad en mentor gør.

 - Coaching model
 - Training from the Back of the Room
 - Mentoring

Modul 6 Eksamen
Målet med modul 6
At fæstne deltagernes læring og at øve deres selvrefleksion
Hver deltager præsenterer for de andre deltagere, hvad de har lært i forløbet. De giver konkrete bud på, hvordan de vil anvende deres nye kompetencer til at udvikle deres teams mod at blive højtydende. De modtager feedback fra de øvrige deltagere.

Coaching under og efter uddannelsen (option)

Som en del af uddannelsen tilbyder vi en times individuel coaching undervejs i uddannelsen og en option på yderligere coaching til 1.500 kr. pr. time.

Udbytte af uddannelsen
Du får en række praktiske og direkte anvendelige værktøjer, der kan hjælpe dig i rollen som Scrum Master i en organisation, der stræber efter at være agil. Efter uddannelsen vil du have styrket din evne til at:

 - identificere indsatsområder i dit team og din organisation.
 - agere i rollen som Scrum Master og understøtte dit team i at blive højtydende.
 - designe og facilitere agile events, så I får større effekt af møderne.
 - coache medlemmer af dit team.
 - kommunikere vigtigheden af og formålet med det agile arbejde i din organisation.
 - Efter bestået eksamen modtager du et certifikat.

Ekamen
Du afslutter uddannelsen med en eksamen, hvor hver deltager præsenterer for de andre deltagere, hvad de har lært i forløbet. De giver konkrete bud på, hvordan de vil anvende deres nye kompetencer til at udvikle deres teams mod at blive højtydende. De modtager feedback fra de øvrige deltagere og underviserne.

Deltagerprofil
Uddannelsen henvender sig til Scrum Mastere og Agile Coaches, der vil styrke deres evne til praktisk at kunne agere som forandringsagenter i en organisation, der stræber efter at blive agil.

Forberedelse
Ca. to uger inden uddannelsen modtager du en velkomstmail med en invitation til et interview og instruktioner om, hvordan du bedst forbereder dig til uddannelsen. Du skal forvente at bruge tre - fem timer på forberedelse og gruppearbejde mellem uddannelsesdagene.

Undervisningsform
Uddannelsen er baseret på principperne fra Training from the Back of the Room. Du kan derfor forvente at blive engageret i øvelser, refleksioner og dialog hele vejen igennem uddannelsen.

Undervisere
Thomas Elkjær og Jakob Schmidt Sørensen er Agile Coaches og Trænere i tryZone.

Thomas har mere end 25 års erfaring som leder, projektleder, Scrum Master, Product Owner og Agil Coach. Han coacher og træner ledere og teams i agile metoder, processer og rammeværk og i hvordan de gennem bedre samarbejde og gode relationer kan øge deres produktivitet og kvalitet. Han har arbejdet med agile metoder og rammeværk siden 2008. Udover sine agile uddannelser og certificeringer er Thomas certificeret træner i The Human Element®, Radical Collaboration®, Direct Leadership© og Active Agile Leadership. Du kan læse mere om Thomas her.

Jakob har siden 2005 arbejdet med det agile i rollerne som agil projektleder, Scrum Master, Product Owner, agil leder. Siden 2009 som Agil Coach.  Erfaring, erfaring og øvelse skal der til og siden 2015 har han været selvstændig konsulent. Virksomheder, store som små, har haft glæde af Jakobs undervisning, agile transformation indsatser, coaching sessioner og facilitering af workshops. Udover alle de obligatoriske uddannelser og certificeringer inden for det agile område, er Jakob uddannet og certificeret Business Facilitator med særlig interesse i Liberating Structures, NLP Master Coach, samt træner i Training From The Back Of The Room, som er generation 3. læringsforståelse med udgangspunkt i neuroscience. Du kan læse mere om Jakob her.

Sprog

Dansk eller engelsk.

Tid og sted

Vi holder uddannelsen internt i din organisation både fysisk og virtuelt. Alle uddannelsesdage er fra kl. 09.00 - 16.00.

Pris

I tryZone har vi en fast pris på vores uddannelser på 30.000,00 DKK pr. uddannelsesdag. Der er plads til max. 14 deltagere pr. uddannelse

Kontakt Thomas Elkjær +45 22171672 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Tags:
tryzone-hvid-3.png