Artikler til

Inspiration

Netværk

Udviser vi mod i teamet?

Hvornår har vi som team sidst udvist mod - altså sådan RIGTIGT…? Passer vi mon godt nok på hinanden i teamet? Har vi hinandens ryg? Føler vi os trygge?

Kreativitetens største fjende er frygten for at fejle. Teams, som bærer denne frygt, har ganske enkelt sværere ved at lave de rigtige ting på den rigtige måde. Hvis vi derimod betragter fejltagelser som muligheden for at prøve igen - denne gang bedre rustet, så bliver fejltagelser en katalysatorisk kraft - uagtet hvilket team vi arbejder i.

At udvise mod er en af de vigtigste værdier i et high performing team. Jeg bliver dagligt bekræftet i dette i mit arbejde med teams - og det samme gør du givetvis.

Det kan være modet til at være åben og ærlig omkring de problemer, som findes i teamet. Det kan være modet til at sige fra - eller til. Det kan være modet til at operere i et felt, hvor alt ikke er kendt og planlagt.

Hvordan øger vi vores evne til at udvise mod? Hvordan får vi etableret den nødvendige psykologiske sikkerhed i teamet? Hvordan skaber vi tillid og tryghed?

På denne sidste Agile Games Night inden sommerferien får vi konkrete teknikker til at arbejde med mod, tillid og tryghed i vores teams. Teknikkerne kan omsættes i det daglige arbejde i vores teams. Jeg garanterer, at det bliver sjovt, lærerigt og anderledes.

På scenen har jeg inviteret to erfarne undervisere i brugen af improvisationsteknikker i erhvervssammenhæng. Vi kommer til at opleve suset ved at sige ja til en udfordring. Vi kommer til at skabe noget nyt og uventet sammen. Vi kommer til at mærke, hvordan det kan være spændende og ligefrem sjovt at bevæge sig ud i fuldstændigt ukendt land - og måske fejle - men på en tryg måde. Vi kommer til at træne kommunikation, nærvær, samarbejde, spontanitet, kreativitet og tillid. Kort sag: det bliver fedt!

Aftenen er tilrettelagt, så alle kan være med. Ledere, medarbejdere, privatpersoner, individualister, teams, holdspillere, introverte, ekstroverte osv.

Aftenens instruktører er:

Per Rasmussen. Ingeniør, projektleder, agilist, life coach, underviser, og skuespiller..
Benjamin Nielsen. Pædagog, underviser og skuespiller.


Vel mødt !

Søren Weiss
tryzone-hvid-3.png